UGC NET Nepali Previous Year Question Papers With Answers Key PDF Download Free [2015-2022]

2015 देखि 2022 सम्मको PDF ढाँचामा उत्तर कुञ्जीको साथ UGC NET नेपाली अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्र डाउनलोड गर्नुहोस्। अघिल्लो वर्षको प्रश्न कुनै पनि परीक्षाको एक महत्त्वपूर्ण सामग्री हो जसले तपाइँलाई तपाइँको तयारीमा धेरै मद्दत गर्दछ र यी प्रश्नपत्रहरूको अभ्यास गरेर तपाइँ परीक्षामा कसरी र कुन प्रकारको प्रश्न सोध्ने बारे एक विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तयारी खण्डमा जानु अघि प्रत्येक उम्मेदवारले त्यस परीक्षाको पाठ्यक्रमलाई गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्छ। किनभने पाठ्यक्रम प्रत्येक परीक्षाको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जसले तपाईंलाई यस परीक्षाको लागि के र कति अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर बताउँछ।

Download UGC NET Nepali Previous Year Question Paper with Answer key in the PDF Format from 2015 to 2022 . Previous Year Question is one of the important material of any exam which help you a lot in your preparation and By Practicing these Question Papers you can get an idea about how and which type of Question will ask in the Examination. Before Jumping in to the preparation section every candidate should deeply analyze the Syllabus of that Exam. Because Syllabus is the first and most important thing in every exam it tells you what and how much you have to study for this exam.

InShot 20220513 203432728 compress60

त्यसोभए, यस पोस्टमा तपाईले UGC NET नेपाली विषयको अघिल्लो वर्षको प्रश्न प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तिनीहरूको उत्तर कुञ्जीसँग प्रश्नपत्र डाउनलोड गर्नुहोस् र प्रश्नहरू समाधान गरेर विश्लेषण गर्नुहोस् जसले तपाईंको आत्मविश्वास बढाउँछ र तपाईंले टाइम म्यानेजमेन्ट पनि सिक्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई परीक्षामा धेरै मद्दत गर्दछ।

So, In this post You can get the Previous Year Question of the Subject UGC NET Nepali . Then download the Question Paper with their answer key and analyze the Questions by solving them which increase your Confidence and also you learn Time Management which help you a lot in th exam.

Download UGC NET Nepali Question Papers with Answer Key | उत्तर कुञ्जी सहित UGC NET नेपाली प्रश्नपत्रहरू डाउनलोड गर्नुहोस्

Table of Contents

UGC NET Nepali 2015 Question Paper and Answer Key | UGC NET नेपाली 2015 प्रश्नपत्र र उत्तर कुञ्जी

June 2015 [2nd Paper]Question PaperAnswer Key
June 2015 [3rd Paper]Question PaperAnswer Key
December 2015 [2nd paper]Question PaperAnswer Key
December 2015 [3rd paper]Question PaperAnswer Key

UGC NET Nepali 2016 Question Paper and Answer Key | UGC NET नेपाली 2016 प्रश्नपत्र र उत्तर कुञ्जी

July 2016 [2nd Paper]Question PaperAnswer Key
July 2016 [3rd Paper]Question PaperAnswer Key
August 2016 [2nd paper]Question PaperAnswer Key
August 2016 [3rd paper]Question PaperAnswer Key

UGC NET Nepali 2017 Question Paper and Answer Key | UGC NET नेपाली 2017 प्रश्नपत्र र उत्तर कुञ्जी

January 2017 [2nd Paper]Question PaperAnswer Key
January 2017 [3rd Paper]Question PaperAnswer Key
November 2017 [2nd paper]Question PaperAnswer Key
November 2017 [3rd paper]Question PaperAnswer Key

UGC NET Nepali 2018 Question Paper and Answer Key | UGC NET नेपाली 2018 प्रश्नपत्र र उत्तर कुञ्जी

June 2018 [2nd Paper]Question PaperAnswer Key
June 2018 [3rd Paper]Question PaperAnswer Key
December 2018 [2nd paper]Question PaperAnswer Key
December 2018 [3rd paper]Question PaperAnswer Key

UGC NET Nepali 2019 Question Paper and Answer Key | UGC NET नेपाली 2019 प्रश्नपत्र र उत्तर कुञ्जी

June 2019 [2nd Paper]Question PaperAnswer Key
June 2019 [3rd Paper]Question PaperAnswer Key
December 2019 [2nd paper]Question PaperAnswer Key
December 2019 [3rd paper]Question PaperAnswer Key

UGC NET Nepali 2020 Question Paper and Answer Key | UGC NET नेपाली 2020 प्रश्नपत्र र उत्तर कुञ्जी

June 2020 [2nd Paper]Question PaperAnswer Key
June 2020 [3rd Paper]Question PaperAnswer Key
December 2020 [2nd paper]Question PaperAnswer Key
December 2020 [3rd paper]Question PaperAnswer Key

UGC NET Nepali 2021 Question Paper and Answer Key | UGC NET नेपाली 2021 प्रश्नपत्र र उत्तर कुञ्जी

June 2021 [2nd Paper]Question PaperAnswer Key
June 2021 [3rd Paper]Question PaperAnswer Key
December 2021 [2nd paper]Question PaperAnswer Key
December 2021 [3rd paper]Question PaperAnswer Key

UGC NET Nepali 2022 Question Paper and Answer Key | UGC NET नेपाली 2022 प्रश्नपत्र र उत्तर कुञ्जी

June 2022 [2nd Paper]Question PaperAnswer Key
June 2022 [3rd Paper]Question PaperAnswer Key
December 2022 [2nd paper]Question PaperAnswer Key
December 2022 [3rd paper]Question PaperAnswer Key

NOTE : – If you need anything else more like e-books, video lectures, syllabus  etc regarding  your Preparation / Examination  then do 📌 mention in the Comment Section below

2015 देखि 2022 सम्मको UGC NET नेपाली अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्रको सन्दर्भमा माथिको सामग्री शेड गरेको आशा छ। कुनै पनि परीक्षा, अघिल्लो प्रश्नपत्र, अध्ययन सामग्री, पुस्तक PDF, नोट्स आदि बारे थप जानकारी प्राप्त गर्नको लागि, आफ्ना साथीहरूसँग पोस्ट साझा गर्नुहोस्। र हामीलाई पछ्याउनुहोस् अन्य प्लेटफर्म लिङ्कहरूमा थप रोचक जानकारी, यस जस्ता सामग्रीहरू प्राप्त गर्न तल दिइएको छ।

Hope you like the Content Shed above regarding UGC NET Nepali Previous Year Question Paper from 2015 to 2022. To get more Information about any exam, Previous Question Papers , Study Material, Book PDF, Notes etc for free, do share the post with your friends and Follow us on other Platform links are given below to get more interesting information, materials like this.

UGC NET अघिल्लो प्रश्नपत्र हल गर्ने फाइदाहरू

 • UGC NET अघिल्लो प्रश्नपत्र हल गरेर, उम्मेदवारहरूले परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरूको प्रकृति बारे एक विचार प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछन्।
 • साथै, विगतका वर्षहरू UGC NET अघिल्लो प्रश्नपत्र हल गरेर, विद्यार्थीहरूले विषय र खण्डहरूलाई कति महत्त्व दिइन्छ भनेर स्थापित गर्न सक्षम हुनेछन्।
 • प्रश्नहरूको प्रकृति र विषयहरूको वजनसँग परिचित हुनुका साथै, प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुने उम्मेद्वारहरूले परीक्षासँग सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषताहरूमा सुधार गर्न सक्छन् जस्तै समयको व्यवस्थापन, जटिल समस्याहरू समाधान गर्ने क्षमता, विवरणहरूको लागि गहिरो नजर, समाधानको गति। प्रश्न र धेरै धेरै।
 • UGC NET को अघिल्लो वर्षका प्रश्नपत्रहरू हल गर्नका साथसाथै, परीक्षामा सोधिएका विषयहरू र विषयहरूको गहिरो ज्ञान प्राप्त गर्न उम्मेद्वारहरूलाई UGC NET पाठ्यक्रम 2022 लाई सन्दर्भ गर्न पनि सल्लाह दिइन्छ।

UGC NET Study Material Download Free

Important Searches and Tags

 • ugc net Nepali literature previous year question paper pdf
 • ugc net Nepali paper 2 question paper
 • ugc net Nepali question paper 2022
 • ugc net previous year question papers solved paper 2 Nepali
 • ugc net paper 2 Nepali book pdf
 • ugc net Nepali question paper 2020 pdf
 • ugc net Nepali question paper 2019 pdf
 • ugc net Nepali question paper 2018 pdf
 • ugc net paper 1 previous year question papers with answers pdf
 • ugc-net: Nepali previous years’ papers (solved)
 • ugc net previous question papers with answer key pdf
 • ugc net paper 2 Nepali book pdf
 • ugc net Nepali paper 2 question paper
 • ugc net Nepali question paper 2022
 • ugc net previous year question papers solved paper 2 Nepali
 • ugc net previous year question papers solved paper 1

Leave a Comment

close